Welcome to the cooperative citizen science league ADAPTA’T / ADAPT YOURSELF!
Having introduced you to the world of genomics and bioinformatics through our guided activities, we now propose you a new challenge: to help us characterize regions of our genome that show evidence of having been subjected to the action of natural selection and which have not yet been studied in detail. Register, choose a region you want to characterize, follow the directions to explore it, and enter your results into our platform. You will learn how to use the main molecular biology databases and to interpret the information they contain.
Collaborate with the scientific community and receive a personalized diploma once a genomic region you characterized has been validated by two other collaborators!
Benvingudes i benvinguts a la lliga cooperativa de ciència ciutadana ADAPTA’T!
Després d’haver-te introduït al món de la genòmica i la bioinformàtica a través de les nostres activitats dirigides, et proposem ara un nou repte: ajudar-nos a caracteritzar regions del nostre genoma que mostren evidències d’haver estat sotmeses a l’acció de la selecció natural i que encara no han estat ben estudiades. Registra’t, escull una regió que vulguis caracteritzar, segueix les indicacions per explorar-la i introdueix els teus resultats a la nostra plataforma. Aprendràs a usar les principals bases de dades moleculars i a interpretar la informació que contenen.
Col·labora amb la comunitat científica i rep un diploma personalitzat tan bon punt una regió que hagis caracterizat sigui validada per dos col·laboradors més!
44
Collaborators
2859
Uploaded Datasets
50
Submitted Results
1
Validated Datasets